Dưới đây là danh sách những bài viết được mình liệt kê để giúp bạn có thể làm quen, cài đặt và sử dụng VPS dễ dàng hơn với VPSSIM. List bài viết sẽ được update bổ xung mỗi khi có bài viết mới trong chủ đề VPSSIM.

(For people who do not using Vietnamese, you can using google translate to understand all posts below. Hoping it can help you easier to use VPSSIM. If you had a problem, you can email me any time.)

huong dan su dung vpssim toan tap 1 - Hướng Dẫn Sử Dụng VPS Và VPSSIM (A => Z)

Hướng Dẫn Cơ Bản & Cài Đặt VPSSIM

 1. Hướng dẫn sử dụng PUTTY và Terminal để đăng nhập, điều khiển và cài đặt VPS qua SSH
  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn bước đầu sử dụng VPS cách thức login vào SSH của VPS.
 2. Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7
  Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
 3. Hướng dẫn cơ bản và các lỗi thường gặp khi sử dụng VPSSIM
  Cách khắc phục các lỗi thường gặp. Lỗi có thể do code hay do bạn config vps sai.
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Bật/Tắt Email Thông Báo Login”
 5. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Bật/Tắt Auto Run VPSSIM”
 6. Hướng dẫn bật cảnh báo “Full DISC” trên menu VPSSIM
 7. Hướng dẫn đổi PhpMyAdmin Port (Port bí mật) trên VPSSIM
 8. Hướng dẫn chạy thử (test) domain trên VPS trước khi chạy chính thức

Kiểm Tra Server Status

 1. Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM
 2. Hướng dẫn cài đặt NetData – Phần mềm xem tình trạng VPS realtime
 3. Kiểm Tra Các Service Đang Chạy Và Lượng RAM sử dụng

Thêm – Xóa Domain – Thiết Lập Phân Quyền

 1. Hướng dẫn sử dụng Winscp và filezilla để upload File lên VPS
 2. Hướng dẫn thêm domain và Upload code vào VPS 
 3. Vấn đề tạo và Thêm subdomain vào VPS 
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Thêm Website & Code”
 5. Hướng dẫn khắc phục lỗi phân quyền server
 6. Hướng dẫn xoá website khỏi VPS trong VPSSIM
 7. Hướng dẫn thiết lập phân quyền cho code sau khi upload lên VPS
 8. Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS

Thêm  Xóa Database. Sao Lưu – Phục Hồi Database Và Code

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Database” 
 2. Hướng dẫn phục hồi database bằng VPSSIM
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Phục hồi Website từ backup”
 4. Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Auto Backup Code Và Database
 5. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Sao Lưu & Phục Hồi Full Website”
 6. Hướng dẫn phục hồi database bằng VPSSIM
 7. Hướng dẫn phục hồi database từ backup file cho blog WordPress
 8. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup” 
 9. Hướng dẫn cài đặt & sử dụng Sypex Dumper – Tool sao lưu và phục hồi Database cực mạnh
 10. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Auto re-start MySQL Server”
 11. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản Lý Resilio Sync”
 12. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Phpmyadmin”

Cài Đặt Chứng Chỉ Bảo Mật SSL Cho Website

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng Cài đặt SSL (PaidSSL) – SSL trả phí (Comodo – Geotrust … )
 2. Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí cho website sử dụng chức năng “Cài Đặt FreeSSL – Let’s Encrypt” 
 3. Rate Limits – Giới hạn trong việc đăng ký SSL miễn phí Let’s Encrypt

Cấu Hình Và Cách Sử Dụng Cache, PHP Extension

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” 
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”
 5. Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng “Install / Remove Ioncube”
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng “Config PHP Timezone”

VPSSIM & WordPress Blog

 1. Hướng dẫn cài đặt blog wordpress trên VPS
 2. Hướng dẫn config Vhost để wordpress có thể cài đặt plugin WP-Rocket
 3. Hướng dẫn bảo vệ wp-login.php cho WordPress Website
 4. Nâng cao hiệu suất WordPress bằng cách Disable wp-cron.php
 5. Hướng dẫn tăng tốc, config tối ưu cho WP-Config.php của WordPress
 6. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt WordPress Multisite”
 7. Một số lỗi với plugin “WP Super Cache” của WordPress
 8. Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS
 9. Hướng dẫn phục hồi database từ backup file cho blog WordPress

File Manager & FTP Account

 1. Hướng dẫn tạo tài khoản FTP, Config Quota HDD & Max Files cho FTP account
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Net2FTP”
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài đặt File Manager”

Bảo Mật & Firewall

 1. Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ folder khi truy cập trên trình duyệt
 2. Hướng dẫn bảo vệ phpMyadmin, backup files … bằng mật khẩu
 3. Hướng dẫn Block (chặn)/ Unblock một (nhiều) đất nước truy cập vào Website
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý IPtables Firewall”
 5. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý CSF Firewall”
 6. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Check & Block IP DOS”

Tiện Ích Khác

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Cronjob”
 2. Các chức năng trong “Tiện ích – Addons”
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý SWAP”
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Server Timezone”
 5. Hướng dẫn đổi port SSH bằng chức năng “Thay Đổi Port SSH Number”
 6. Nguyên nhân và cách sửa lỗi 502 bad gateway trên Nginx
 7. Hướng dẫn download và clear log Nginx, MySQL, PHP bằng chức năng “Quản Lý Log File”
 8. Hướng dẫn Clear/Flush DNS Cache trên Google Chrome