Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn phục hồi database từ backup file cho blog WordPress

Mình đã có một bài viết về hướng dẫn phục hồi database  cho tất cả các website và vẫn có thể áp dụng đựợc cho wordpress blog.  Trong bài viết này, mình chỉ đề cập đến cách phục hồi database cho riêng wordpress website bằng chức năng được mình viết riêng cho wordpress. Vì vậy cách sử dụng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Hướng dẫn phục hồi database từ backup file cho blog WordPress

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> WordPress Blog Tools ==> Phục Hồi Database

Với chức năng này, bạn không cần nhớ tên database là gì, user và mật khẩu ra sao, VPSSIM sẽ tự tìm tất cả các thông tin đó cho bạn.

Trong bài viết này mình sẽ phục hồi database cho vpssim.vn từ file backup .sql.gz nhé. Các bạn làm tương tự cho các website khác.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              WordPress Blog Tools
=========================================================================
1) Update WordPress An Toan	   10) Cai Dat WordPress Multisite
2) Update Themes & Plugins	   11) Tao Vhost Cho WP MultiSite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable Redis Cache		   15) Password Bao Ve wp-login.php
7) Disable Redis Cache		   16) Fix Loi Missed Schedule
8.) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Permission
9) Phuc Hoi Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):9
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de phuc hoi database cho WordPress website 
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.vn

Lúc này sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra.

Trên VPS Đã Có Bản Sao Lưu Database Của Website HostingAZ.VN

Trong trường hợp database của HostingAZ.VN đã được backup bằng chức năng có sẵn của VPS.

Các chức năng backup database có sẵn trong phần Quản Lý Database :

 1. Backup 1 Database : Chức năng này sao lưu 1 database ta nhập.
 2. Backup All Databases : Sử dụng chức năng này VPSSIM sẽ lần lượt backup tất cả database tồn tại trên VPS.
 3. Auto backup Database : VPSSIM sẽ tự động sao lưu database vào thời điểm ta chọn – hàng ngày hoặc hàng tuần 1 lần.

Trong cả ba trường hợp, file backup database đều được lưu trong thư mục: /home/vpssim.demo/private_html/backup/Ten_database/

Xem thêm: 

VPSSIM scan thư mục này và tìm file backup gần nhất, sau đó cho bạn lựa chọn:

=========================================================================
Tim thay file backup cua hostingaz_vn_2704: hostingaz_vn_2704-6dc8cce2f3.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
File backup duoc tao vao: 14:48/2017-12-04
=========================================================================
CHON CACH PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
1) Phuc hoi database tu file backup hostingaz_vn_2704-6dc8cce2f3.sql.gz
2) Phuc hoi database tu file backup khac
3) Huy bo
Nhap lua chon cua ban:

Nếu ta lựa chọn phục hồi database từ file backup có sẵn, ta sẽ lựa chọn chức năng số 1.

VPSSIM sẽ chạy và báo kết quả:

=========================================================================
Phuc hoi database hostingaz_vn_2704 thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              WordPress Blog Tools
=========================================================================
1) Update WordPress An Toan	   10) Cai Dat WordPress Multisite
2) Update Themes & Plugins	   11) Tao Vhost Cho WP MultiSite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable Redis Cache		   15) Password Bao Ve wp-login.php
7) Disable Redis Cache		   16) Fix Loi Missed Schedule
8.) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Permission
9) Phuc Hoi Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Nếu ta không muốn phục hồi database từ file backup này, ta sẽ chọn chức năng số 2:  Phục hồi database từ file backup khác. 

Khi lựa chọn chức năng này, bước tiếp theo sẽ giống với trường hợp trên VPS chưa có backup của Database. Mình sẽ nói ở phần dưới.

Trên VPS Không Có Bản Sao Lưu Database Của Website HostingAZ.VN

Trong trường hợp trên VPS chưa có file backup database cũ hoặc có file backup rồi nhưng bạn không muốn phục hồi database từ file này. VPSSIM sẽ chạy tiếp:

=========================================================================
CACH PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
Dinh dang backup VPSSIM ho tro phuc hoi: .SQL, .ZIP, .SQL.GZ va .TAR.GZ
-------------------------------------------------------------------------
Tuy theo dinh dang file backup ma ban thuc hien:
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .ZIP  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.zip
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .TAR.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.tar.gz
-------------------------------------------------------------------------
Sau do upload len:
-------------------------------------------------------------------------
/home/vpssim.vn/public_html/
=========================================================================
Khi upload hoan thanh. Nhan [Enter] de phuc hoi...

Lúc này ta sẽ đổi tên file backup thành VPSSIM-DATABASE.sql.gz và upload vào /home/vpssim.vn/public_html/ để VPSSIM phục hồi từ file backup này.

Nếu ta không upload file backup này lên thư mục VPSSIM yêu cầu hoặc upload lên nhưng không đổi tên. VPSSIM sẽ báo lỗi ngay.

Bạn lưu ý: VPSSIM hỗ trợ phục hồi file backup rất nhiều định dạng: .SQL, .ZIP, .SQL.GZ, .TAR.GZ . Với các file backup định dạng khác, bạn cũng làm tương tự nhé.

=========================================================================
Khong tim thay file backup cua database hostingaz_vn_2704 !
-------------------------------------------------------------------------
Hay upload file Backup len server roi thu lai
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              WordPress Blog Tools
=========================================================================
1) Update WordPress An Toan	   10) Cai Dat WordPress Multisite
2) Update Themes & Plugins	   11) Tao Vhost Cho WP MultiSite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable Redis Cache		   15) Password Bao Ve wp-login.php
7) Disable Redis Cache		   16) Fix Loi Missed Schedule
8.) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Permission
9) Phuc Hoi Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Nếu làm đúng theo VPSSIM yêu cầu:

=========================================================================
CACH PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
Dinh dang backup VPSSIM ho tro phuc hoi: .SQL, .ZIP, .SQL.GZ va .TAR.GZ
-------------------------------------------------------------------------
Tuy theo dinh dang file backup ma ban thuc hien:
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .ZIP  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.zip
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .TAR.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.tar.gz
-------------------------------------------------------------------------
Sau do upload len:
-------------------------------------------------------------------------
/home/vpssim.vn/public_html/
=========================================================================
Khi upload hoan thanh. Nhan [Enter] de phuc hoi...
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang tim kiem file backup .... 
-------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
Tim thay file backup VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Chuan bi phuc hoi .... 

Và kết quả:

=========================================================================
Phuc hoi database hostingaz_vn_2704 thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
File backup duoc doi ten thanh VPSSIM-DATABASE.sql.gz.d76b82c00268faa996
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              WordPress Blog Tools
=========================================================================
1) Update WordPress An Toan	   10) Cai Dat WordPress Multisite
2) Update Themes & Plugins	   11) Tao Vhost Cho WP MultiSite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable Redis Cache		   15) Password Bao Ve wp-login.php
7) Disable Redis Cache		   16) Fix Loi Missed Schedule
8.) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Permission
9) Phuc Hoi Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Sau khi phục hồi backup thành công, VPSSIM sẽ đổi tên file backup bằng cách thêm 18 ký tự sau nó nên rất an toàn. Nếu bạn muốn cẩn thận hơn, có thể xóa file backup này sau khi phục hồi xong.

Như vậy là ta đã phục hồi xong database cho website wordpress từ file backup bằng chức năng “Phục Hồi Database” trong phần WordPress Blog Tools của VPSSIM.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN