Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Database” của VPSSIM

Trong bài viết trước mình có nói về cách phục hồi database bằng VPSSIM, đây là một chức năng trong phần Quản lý Database của VPSSIM. Trong bài viết này mình sẽ nói rõ hơn về các chức năng trong Quản lý Database.

Truy cập chức năng Quản lý Database theo đường dẫn: VPSSIM menu => Quản lý Database

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 39M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

1.  Tạo Database:

Sử dụng chức năng này để tạo Database mới trên VPS. Bạn có thể lựa chọn database mới có user và mật khẩu là tài khoản root hoặc user và mật khẩu mới hoàn toàn cho database muốn tạo.

2. Xóa Database:

Sử dụng chức năng này để xóa database khỏi VPS khi bạn không muốn sử dụng.

3. Backup 1 Database

Dùng chức năng này để backup (sao lưu 1 database)  trên VPS. Bạn cần nhập tên chính xác database, VPSSIM check và backup database cho bạn.

4. Backup tất cả Database

Sử dụng chức năng này để backup tất cả database trên VPS. Sau khi bạn chọn chức năng này, VPSSIM sẽ tự động tìm tất cả database trên VPS và Backup cho bạn.

5. Auto Backup Database

Tự động sao lưu Database theo sau bao nhiêu giờ hoặc bao nhiêu phút một lần.

6. Phục hồi (restore) database

Sử dụng chức năng này để phục hồi database từ bản backup có sẵn trên VPS hoặc bản backup trên máy tính của bạn.

 

7. Lấy link file backup

Sử dụng chức năng này để tìm link file backup của Database.

Có hai cách để tìm link file backup database: một là nhập tên chính xác database sau đó VPSSIM sẽ tìm link download backup hoặc VPSSIM sẽ show link download tất cả các file backup database và bạn chọn link download của database cần lấy.

8.  Copy Backup tới Root của Domain

Copy file backup tới folder public_html của domain. Từ đó bạn dễ dàng wget sang VPS khác theo đường link: http://domain.com/0-VPSSIM/abdcdhdhcdh.zip

9. Xóa tất cả file backup:

Sử dụng chức năng này để xóa tất cả các file backup database trên VPS.

10. Xem thông tin database

Xem thông tin dung lượng database, user và password của database.

11. Xem thông tin user root MySQL

Xem mật khẩu tài khoản root của MySQL.

12. Re-config (cấu hình lại) MySQL

Cấu hình lại MySQL. Sử dụng nó khi bạn tự config sai dịch vụ MySQL hoặc nâng cấp cấu hình VPS và cần config lại MYSQL.

13. Auto Re-start MySQL Server

Tự động check và kiểm tra dịch vụ MySQL 5 phút một lần.

Nếu dịch vụ này stop, VPSSIM sẽ tự động khởi động nó cho bạn.

14. List và Dung Lượng Database

Sử dụng chức năng này để xem danh sách tất cả các database đang tồn tại trên VPS.

 

 

 

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN