Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt blog wordpress trên VPS chạy VPSSIM

VPSSIM có tích hợp sẵn chức năng download code về VPS.  Bạn có thể sử dụng chức năng Add Code + Website trong VPSSIM để cài đặt một blog hay một forum, thư viện ảnh, shop trong một vài phút mà không cần thao tác download hay upload code lên VPS.

huong dan cai dat code blog wordpress tren vps server chay vpssim - Hướng dẫn cài đặt blog wordpress trên VPS chạy VPSSIM

Trỏ tên miền của bạn về IP của VPS

Trước khi thêm website vào VPS bạn phải trỏ website về IP của VPS.

Nếu bạn muốn test website trước, bạn có thể edit file host trên máy tính nhận website đang chạy trên VPS.

thêm dòng dưới vào file host

IP_VPS domain.com

Với IP_VPS là địa chỉ IP VPS của bạn.

Thêm website + Auto Cài đặt code

Sau khi tên miền  đã trỏ về IP của VPS, ta truy cập SSH vào VPS và bật VPSSIM lên.  Các bước theo tác sẽ lần lượt như sau:

VPSSIM menu  –> Them Website & Code  –> Them website + WordPress (Auto Setup) –> Lựa Chọn Plugin Cache  –> Điền tên website  –> Nhập User Addmin –> Nhập Password  –> Enter -> Truy cập website trên trình duyệt

VPSSIM hỗ trợ cài đặt tự động WordPress với 3 loại cache: Redis Cache, WP super Cache và W3 Total Cache. Tùy nhu cầu của bạn mà bạn chọn loại cache thích hợp.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Tuy thuoc vao loai cache ban su dung ma VPSSIM config Vhost cho phu hop 
=========================================================================
1) WP Super cache
2) W3 Total Cache
3) Redis Cache
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Them Domain + Tu dong cai dat WordPress + Config Vhost cho WP Super Cache
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi them Domain vao VPS, Website cua ban san sang hoat dong ngay
-------------------------------------------------------------------------
Ban khong can cai dat thu cong WordPress nua.
-------------------------------------------------------------------------
Cac Plugins duoc tu dong cai dat trong qua trinh cai WordPress: 
-------------------------------------------------------------------------
WP Super Cache, WP Limit Attemps, No Category Base
=========================================================================
Nhap domain ban muon them [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap tai khoan wordpress admin [ENTER]: mroanh
-------------------------------------------------------------------------
Mat khau cho mroanh toi thieu phai co 8 ki tu
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau cho user mroanh [ENTER]: deptraikhongaibang

Và VPSSIM sẽ run. Sau khi cài thêm website và cài đặt thành công wordpress, VPSSIM sẽ thông báo kết quả:

=========================================================================
Them vpssim.com va cai dat wordpress thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Home Folder: /home/vpssim.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin tai khoan Admin:
-------------------------------------------------------------------------
User: mroanh || Password: deptraikhongaibang
email: admin@vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Ban co the thay doi email trong Wp-admin Dasboard !
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database da duoc luu vao: /home/DBinfo.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Thêm website + Code WordPress Only (Bạn tự cài)

Nếu bạn chọn thêm website bằng cách này, bạn sẽ phải tự cài đặt wordpress. Nếu bạn sử dụng plugin wp-rocket, bạn phải dùng cách này để VPSSIM tự động tạo config cho plugin wp-rocket

Cách thực hiện: VPSSIM menu  –> Them Website & Code  –> Them website + WordPress Code –> Lựa Chọn Plugin Cache  –> Điền tên website  –> Enter

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Them Website + WordPress code moi nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se auto config Vhost tuy theo plugin cache website ban su dung.
-------------------------------------------------------------------------
Plugin ho tro: Redis Cache, Wp Super Cache, W3 Total va Wp-Rocket.
-------------------------------------------------------------------------
Ban co the cai dat wordpress ngay sau khi them domain vao server.
=========================================================================
LUA CHON CAU HINH VHOST 
=========================================================================
Ban dinh su dung plugin cache nao:
=========================================================================
1) WP Super Cache 3) WP-Rocket	   5) Loai Khac
2) W3 Total Cache 4) Redis Cache
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 3
=========================================================================
Plugin Cache ban chon: WP-Rocket
=========================================================================
=========================================================================
Nhap domain ban muon them [ENTER]: vpssim.com
=========================================================================
VPSSIM se download WordPress Code vao /home/vpssim.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Va cau hinh Vhost su dung WP-Rocket

Nếu bạn muốn VPSSIM tự động tạo database thì điền nhé !

=========================================================================
Chuan bi download WordPress Code & Unzip code ...
--2017-11-24 09:44:52-- https://wordpress.org/latest.zip
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 66.155.40.250, 66.155.40.249
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|66.155.40.250|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10406558 (9.9M) [application/zip]
Saving to: ‘latest.zip’

100%[================================>] 10,406,558 2.57MB/s  in 3.9s  

2017-11-24 09:44:57 (2.57 MB/s) - ‘latest.zip’ saved [10406558/10406558]

=========================================================================
=========================================================================
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho vpssim.com ? [y/N] 

Kết quả:

=========================================================================
abcd.com them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Wordpress code da duoc download vao /home/vpssim.com/public_html 
-------------------------------------------------------------------------
File Vhost: /etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf
-------------------------------------------------------------------------
Database duoc tao tu dong cho abcd.com:
-------------------------------------------------------------------------
Ten Database: vpssim_com_5cc4
User name: vpssimcom5cc4
Mat khau: 22b8a18a1b58070c
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database da duoc luu vao: /home/DBinfo.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 

 

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN