Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM

VPSSIM có tích hợp sẵn chức năng kiểm tra tình trạng VPS. Sau khi chạy chức năng này, VPSSIM sẽ chạy các bài check và thông báo kết quả cho bạn.

Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Check Server Status & Info => Server Status

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18.) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache       23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 27
=========================================================================
1) Check Server Status		   3) Check Thong Tin & Cau Hinh Server
2) Service Running & Ram Use
Lua chon cua ban (0-Thoat):1

Kết quả:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Server Status 
=========================================================================
IP: 108.61.150.186 - Disc Free: 156775 MB
-------------------------------------------------------------------------
PHP Status: Running
PHP version: 7.0.26 
Nginx Status: Running
nginx version: nginx/1.12.2
MySQL Status: Running
-------------------------------------------------------------------------
PhpmyAdmin Link: On
File Manager: Not Install 
Net2FTP: Not Install 
NetData: Not Install 
-------------------------------------------------------------------------
Zend Opcache: On | Ram Usage: 40 MB | Auto Clear Time: 60 S
Memcached: Stopped
Redis: running 
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall: Installed but Disable
-------------------------------------------------------------------------
Auto Run VPSSIM (Khi Login SSH): TAT
-------------------------------------------------------------------------
eMail thong bao Login: BAT | eMail: im@oanh.win
-------------------------------------------------------------------------
Total website: 13 | Website Has Data: 8 | Website No Data: 5 
=========================================================================
Connections to: 80 Port: 3 | 443 Port: 26
=========================================================================
Server Uptime: 1:25 2 - CPU Load Average: 0.54 0.31 0.34
RAM: 5855 MB - Free: 2083 MB - Cached: 3299 MB || Free buffers: 2012 MB
Swap: 5887 MB - Swap free: 5887 MB
=========================================================================
Nhan [Enter] de quay tro lai VPSSIM menu ...

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN