Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý IPtables Firewall” của VPSSIM

IPtables Firewall là một Firewall cơ bản được cài đặt mặc định trên Centos 6 và trên Centos 7, VPSSIM remove firewalld mặc định và thay bằng CSF Firewall. Chức năng “Quản lý IPtables Firewall” giúp chúng ta có thể đóng mở port bất kỳ trên VPS , cũng như đóng mở phpmyadmin port.

Quản lý IPtables Firewall

Quản lý IPtables Firewall

Đường dẫn chức năng: VPSSIM mneu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Quản Lý Iptables Firewall

Các chức năng:

  1. Mở Port (input): Mở Port được phép kết nối tới VPS
  2. Close Port (INPUT): Đóng port đươc phép kết nối tới VPS.
  3. Open phpmyadmin port: Mở Phpmyadmin port.
  4. Close phpmyadmin port: Đóng phpmyadmin port. Khi đóng port này, bạn không thể truy cập được phpmyadmin cũng như không thể tải các file backup…

Hình ảnh:

 Open port 90

Open port 90

Open Port 90 thành công

Open Port 90 thành công

Mở phpmyadmin port

Mở phpmyadmin port

Đóng phpmyadmin Port

Đóng phpmyadmin Port

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN