Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Cronjob” của VPSSIM

Sử dụng chức năng “Quản lý Cronjob” của VPSSIM, chúng ta có thể check các crontab đang chay, thêm xóa crontab. Khi muốn thêm hoặc xóa crontab, bạn không cần biết các lệnh add hay xóa  crontab là gì cả, chỉ cần copy crontab muốn chạy vào VPSSIM rồi enter. Nếu lệnh của bạn chính xác, VPSSIM sẽ thêm  hoặc xóa crontab ra khỏi VPS cho bạn.

huong dan su dung chuc nang quan ly cronjob vpssim - Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản lý Cronjob" của VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu => Quản lý Cronjob.

 

Quản lý Crontab Menu

Quản lý Crontab Menu

Các chức năng:

  1.  Thêm crontab : Thêm crontab (cronjob) vào VPS
  2. Xóa  1 crontab: Xóa 1 crontab (cronjob)
  3. Xóa tất cả crontab: Xóa tất cả crontab
  4. List crontab: Danh sách các crontab đang chaỵ

Cách sử dụng và hình ảnh các chức năng

1. Thêm crontab

Để thêm crontab vào VPS, ngoài cách thêm bằng command như trong bài: Thêm và xóa Crontab trong Cronjob bằng command bạn có thể dùng chức năng “Thêm crontab” trong VPSSIM để việc thêm và quản lý crontab trong VPS dễ dàng hơn rất nhiều.

Cách tạo Crontab bạn xem ở: http://cronjob.vpssim.vn

 

Tạo Crontab bằng GUI

Tạo Crontab bằng GUI

Cách sử dụng chức năng này:

Vào chức năng Thêm Crontab , copy crontab vào và enter là được.

Thêm Crontab vào VPS

Thêm Crontab vào VPS

Thêm Crontab thành công

Thêm Crontab thành công

2. Xóa 1 Crontab

Chọn chức năng số 2 và nhập vế phải của Crontab và enter. Nếu làm chính xác, crontab của bạn sẽ được xóa.

Xóa 1 crontab

Xóa 1 crontab

Xóa Crontab thành công

Xóa Crontab thành công

3. Xóa tất cả Crontab

Sử dụng chức năng số 3 để xóa tất cả các Crontab hiện tại.

Nếu VPS đang bật chức năng “Auto re-start MySQL Server” của VPSSIM , sau khi clear hết các cronjob hiện tại, chức năng Auto restart MSQL sẽ được kích hoạt lại.

Clear tat cả Crontab

Clear tat cả Crontab

 

 4. Xem danh sách crontab đang chạy

Danh sách Crontab đang chạy

Danh sách Crontab đang chạy

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn