Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Kiểm Tra Các Service Đang Chạy Và Lượng RAM sử dụng trong VPSSIM

Trong VPSSIM mình có tích sẵn chức năng kiểm tra tất cả các service đang chạy và lượng RAM mà các service này đang sử dụng. VPSSIM sẽ auto check, sau khi check xong, sẽ đưa kết quả vào một file và shơw link cho bạn. Bạn sẽ truy cập link này trên trình duyệt internet để xem kết quả.

Kiểm Tra Các Service Đang Chạy Và Lượng RAM sử dụng trong VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Check Server Status & Info ==> Service Running & Ram Use

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18.) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache	   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 27
=========================================================================
1) Check Server Status		   3) Check Thong Tin & Cau Hinh Server
2) Service Running & Ram Use
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xem cac service dang chay trong he thong 
-------------------------------------------------------------------------
va dung luong Ram cac dich vu nay su dung. 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach nay ? [y/N] y

Kết quả VPSSIM chạy:

=========================================================================
Link xem Service dang chay & Ram su dung:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/ServiceandRamuseage-e7d73053da17.txt
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18.) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache	   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem kết VPSSIM kiểm tra được:

==============================================================
List Service Running And Ram Useage - Created by VPSSIM
==============================================================
 Private +  Shared = RAM used	Program

 4.0 KiB + 15.0 KiB = 19.0 KiB	mysqld_safe
 4.0 KiB + 25.5 KiB = 29.5 KiB	dbus-daemon
 0.0 KiB + 36.5 KiB = 36.5 KiB	udevd (2)
 20.0 KiB + 42.5 KiB = 62.5 KiB	mingetty (5)
 4.0 KiB + 72.5 KiB = 76.5 KiB	login
 4.0 KiB + 109.0 KiB = 113.0 KiB	console-kit-daemon
124.0 KiB + 50.0 KiB = 174.0 KiB	crond
160.0 KiB + 46.5 KiB = 206.5 KiB	auditd
256.0 KiB + 27.5 KiB = 283.5 KiB	redis-server
276.0 KiB + 24.0 KiB = 300.0 KiB	init
356.0 KiB + 54.0 KiB = 410.0 KiB	memcached
396.0 KiB + 50.0 KiB = 446.0 KiB	rsyslogd
732.0 KiB + 107.5 KiB = 839.5 KiB	syslog-ng (2)
560.0 KiB + 304.0 KiB = 864.0 KiB	bash (2)
 1.3 MiB + 256.5 KiB =  1.5 MiB	php-fpm
 3.5 MiB + 452.0 KiB =  4.0 MiB	sshd (2)
 3.7 MiB +  2.2 MiB =  5.9 MiB	nginx (2)
 23.3 MiB + 174.0 KiB = 23.5 MiB	lfd
 77.4 MiB + 126.0 KiB = 77.5 MiB	mysqld
---------------------------------
            117.6 MiB
=================================
==========================The End============================

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN