Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Net2FTP”

Net2FTP là một trình FTP client viết bằng PHP chạy trên nền web. Đây là một trình upload FTP nền web rất tốt và được rất nhiều admin tin tưởng sử dụng. Ngày trước  Net2FTP không tương thích với PHP 7 nên có lẽ VPSSIM user sử dụng trình FTP PHP này không nhiều.  Tuy nhiên, tác giả của Net2FTP mới đây đã update Net2FTP lên phiên bản 1.1, hỗ trợ PHP 7 . Mình test thử và thấy ok nên đã tích phiên bản Net2FTP mới này vào VPSSIM.

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Net2FTP"

Xem thêm hướng dẫn tạo FTP account cho từng website trên VPS:

huong dan cai dat cau hinh net2ftp tren vps server - Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Net2FTP"

Đường dẫn: VPSSIM Menu ==> Cài Đặt Net2FTP

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
           Net2FTP status: Not Install 
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Các chức năng của “Cài Đặt Net2FTP”

Setup Net2FTP

Sử dụng chức năng này để cài đặt Net2FTP vào server.

Bạn phải sử dụng một domain hay subdomain để sử dụng làm Net2FTP subdomain

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
           Net2FTP status: Not Install 
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat Domain File Manager cho server
-------------------------------------------------------------------------
Domain cho Net2FTP phai la domain moi, chua duoc add vao he thong
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Sub-domain cho Net2FTP
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Domain [ENTER]: mroanh.vpssim.vn
=========================================================================
Chuan bi cai dat Net2FTP cho mroanh.vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
De bao mat, cac Search Engine se bi chan khi ket noi toi mroanh.vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
mroanh.vpssim.vn se khong xuat hien tren Google, bing...

Kết quả cài đặt:

=========================================================================
Cai dat Net2FTP cho mroanh.vpssim.vn thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Hay tro mroanh.vpssim.vn toi 127.0.1.1
-------------------------------------------------------------------------
va truy cap domain nay tren trinh duyet de su dung net2FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://mroanh.vpssim.vn
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Sau khi cài đặt xong, bạn phải trỏ domain hay subdomain bạn chọn về địa chỉ IP VPS để sử dụng Net2FTP.

Nếu không muốn dùng một subdomain của mình, bạn có thể dùng 1 domain bất kỳ sau đó edit file host trên máy tính của mình trỏ domain đó về IP VPS là được.

Ta thực hiện bằng cách thêm xxx.xxx.xxx.xxx domain.com  vào file host.

xxx.xxx.xxx.xxx domainnet2ftp.com

Với xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP VPS.

Cấu hình Upload MaxfileSize

Dung lượng upload khi sử dụng Net2FTP là giá trị Upload MaxfileSize này.

Chức năng này của VPSSIM sẽ đồng thời config cấu hình file của Net2FTP, Nginx và php.ini .

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://mroanh.vpssim.vn
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de thay doi gia tri lon nhat dung luong file upload
-------------------------------------------------------------------------
cho Net2FTP. Gia tri upload_max_filesize cua server cung se thay doi theo. 
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai: 
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua server: 1407 MB
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua Net2FTP: 30 MB
=========================================================================
Lua Chon Gia Tri Moi Cho upload_max_filesize
=========================================================================
1) 50 MB   3) 150 MB	  5) 300 MB  7) 500 MB  9) 2000 MB
2) 100 MB   4) 200 MB	  6) 400 MB  8 ) 1000 MB 10) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 2

Bảo vệ Net2FTP

Nếu bạn để domain Net2FTP public, bạn có thể bảo mật nó bằng chức năng này để không ai có thể sử dụng nó ngoài những người biết mật khẩu bảo vệ.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://mroanh.vpssim.vn
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT bao ve domain Net2FTP. 
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap: 
-------------------------------------------------------------------------
Username: oanh | Password: oanh
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT bao ve domain Net2FTP ? [y/N] y

Kết quả: ==> Protection: Enable

Để thay user và mật khẩu này, ta sử dụng chức năng :  User & Password Mặc Định  ở main menu.

Thay domain Net2FTP

Dùng chức năng này để thay domain Net2FTP bằng domain khác.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://mroanh.vpssim.vn
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
========================================================================= 
Su dung chuc nang nay de thay Domain Net2FTP sang Domain Khac
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay mroanh.vpssim.vn bang domain khac? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap domain Net2FTP moi [ENTER]: domainkhac.com
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Kết quả:

=========================================================================
Thay Domain moi cho Net2FTP thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Hay tro domainkhac.com toi 127.0.1.1
-------------------------------------------------------------------------
va truy cap domain nay tren trinh duyet de su dung net2FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Enable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://domainkhac.com
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Remove Net2FTP

Nếu không có nhu cầu sử dụng Net2FTP nữa, bạn có thể dùng chức năng này để xóa domain Net2FTP.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Net2FTP 
=========================================================================
       Net2FTP status: Installed | Protection: Enable
=========================================================================
Link Net2FTP: http://domainkhac.com
=========================================================================
1) Setup Net2FTP		 4) Thay Domain Net2FTP     
2) Cau hinh Upload Max Filesize	 5) Remove Net2FTP     
3) Bao Ve Net2FTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Ban chac chan muon xoa domain Net2FTP ? [y/N] y

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN