Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Server Timezone”

Hệ điều hành Centos được cập nhật liên tục và chúng ta cũng phải update nó để fix các lỗi đang tồn tại cũng như cải thiện hiệu suất VPS nhưng đôi khi xảy ra lỗi múi giờ của VPS bị sai so với trước khi update. Nếu điều này xảy ra sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta config giờ sao lưu tự động bị sai so với thực tế.  Để khắc phục tình trạng này, mình đã tạo chức năng “Cài Đặt Server Timezone” để bạn có thể tự config lại múi giờ VPS cho chính xác với múi giờ mình cần.

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Server Timezone"

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Tiện Ích & Addons ==> Cài Đặt Server TimeZone

Xem thêm:  Các chức năng trong “Tiện ích – Addons”

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Wed Jan 3 10:03:52 2018
=========================================================================
1) GMT	    8.) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Tùy theo múi giờ của bạn mà bạn chọn cho phù hợp. Hiện tại, mình đang ở VN nên chọn múi giờ là GMT + 7

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Wed Jan 3 10:03:52 2018
=========================================================================
1) GMT	    8.) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 10
=========================================================================
Chuc nang nay chi config Server Time. Neu ban muon cau hinh Timezone cho
-------------------------------------------------------------------------
PHP. Su dung chuc nang [ Config PHP Timezone ] in [ Config PHP Settings ]. 
-------------------------------------------------------------------------
Click OK de tiep tuc config ...
-------------------------------------------------------------------------
Thay doi server timezone GMT+7 cho server... please wait ...

VPSSIM hoàn thành cấu hình:

=========================================================================
Thay doi Timezone cho Server thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian cua server la: Tue Dec 5 09:11:59 2017
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Wed Jan 3 10:03:52 2018
=========================================================================
1) GMT	    8.) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN