Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng “Config PHP Timezone”

Từ phiên bản 4.1.0.1, VPSSIM sẽ hỗ trợ config cấu hình PHP timezone. Mình chỉ để chế độ config theo múi giờ GMT cho PHP chứ không thể config cụ thể từng location chi tiết cho PHP được. Nếu liệt kê hết tất các khu vựcchi tiết thì code rất dài và phức tạp. Người sử dụng còn thấy ngại huống chi người code. Ví dụ, múi giờ của VN là GMT + 7, Thái Lan hay Campuchia cũng cùng múi giờ như vậy nên 3 nước chung một config luôn.

Hướng Dẫn Config PHP Timezone trên VPSSIM

Cụ thể hơn, bình thường ta có thể config múi giờ PHP theo Thái Lan là Asia/Bangkok và giờ VN là Asia/Ho_Chi_Minh. Tuy nhiên, mình sẽ không để config cụ thể như vậy, các khu vực chung một múi giờ sẽ chung một config. Cụ thể như Việt Nam và Thái Lan và tất cả các nước cùng chung múi giờ GMT+7 sẽ dùng chung một config date.timezone = Asia/Bangkok .

Cách sử dụng chức năng này:

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu => Config Cấu Hình PHP ==> Config PHP Timezone

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:888/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Config PHP Timezone
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Imagick
6) On/Off Allow Url Include	 13) Install / Remove Ioncube
7) On/Off File Upload		 14) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Bây giờ mình sẽ config PHP Timezone cho server, chọn múi giờ Tokyo tức là GMT + 9

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Australia/Adelaide
=========================================================================
1) GMT	    8.) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Chuc nang nay chi config PHP timezone. Neu ban muon config server timezone
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang [ Cai Dat Server Timezone ] trong [ Tien Ich & Addons ]. 
-------------------------------------------------------------------------
Click OK de tiep tuc config ...
-------------------------------------------------------------------------
Thay doi PHP timezone GMT+9... please wait ...

Hoàn thành config:

=========================================================================
Thay doi Timezone cho PHP thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
PHP Timezone: GMT+9 (Asia/Seoul)
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Asia/Seoul
=========================================================================
1) GMT	    8.) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

(Tất cả các nước có múi giờ GMT+9 sẽ dùng chung config timezone: Asia/Seoul)

Check trên php-info.php

http://108.61.150.186:888/php-info.php

huong dan config php timezone tren vpssim - Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng "Config PHP Timezone"

 

Chức năng này chỉ config timezone cho PHP thôi nhé. Nếu muốn config server timezone, bạn dùng chức năng: Cài Đặt Server Timezone trong phần Tiện ích & Addons.

Xem thêm:

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Server Timezone”
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” 
 5. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”
 6. Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng “Install / Remove Ioncube”

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn