Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thiết lập phân quyền cho code sau khi upload lên VPS

Sau khi thêm website vào VPS, chúng ta thường upload code lên thư mục root của website, sau đó tiến hành phân quyền cho code rồi ta mới tiến hành cài đặt code và chạy website. Một số newbei không biết điều này, upload code nên và chạy ngay nên website sẽ bị lỗi. Lỗi nặng thì không cài đặt được code, không chạy được website, lỗi nhẹ thì đơn giản chỉ là không cài đặt được plugins, themes hay upload files lên VPS. Nguyên nhân là code chưa được phân quyền nên không có quyền ghi và xóa trên VPS.

Để khắc phục lỗi này ta phải phân quyền nginx cho code. Với VPSSIM, bạn có hai lựa chọn để tiến hành phân quyền. Một là dùng tiện ích sẵn có của VPSSIM, 2 là tự phân quyền bằng command.

huong dan thiet lap phan quyen chmod chown cho website chay nginx vpssim server - Hướng dẫn thiết lập phân quyền cho code sau khi upload lên VPS

Phân Quyền Bằng Chức Năng ” Fix Lỗi Chmod, Chown”

Đây là tiện ích có sẵn trong VPSSIM, sau khi upload code lên /home/domain.com/public_html bạn chỉ cần chạy chức năng Fix Lỗi Chmod, Chown là phân quyền xong.

Sau khi phân quyền xong, bạn không cần phải Chmod 777 hay 755 cho các folder của code trong root  như yêu cầu của nhà phát triển code nữa.

Đường dẫn chức năng:  VPSSIM menu ==> Thêm website + Code ==> Fix lỗi Chmod, Chown ==> Điền Tên website ==> Enter

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8.) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Them Website + YourLS (URL Shortener)
11) Fix Loi Chmod, Chown
12) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
Ban bat buoc phai chay chuc nang nay sau khi upload code len server.
-------------------------------------------------------------------------
Chuc nang nay se set quyen ghi cho Nginx, PHP-FPM toi code da upload.
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong chay chuc nang nay, website co the bi loi:
-------------------------------------------------------------------------
Khong the ghi, khong the cai dat fix loi, khong the upload, hay cai dat 
-------------------------------------------------------------------------
plugins, themes. 
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: 

 Phân Quyền Bằng Command

Noài cách dùng VPSSIM để phân quyền cho code, bạn có thể dùng command dưới đây để tiến hành phân quyền

chown -R nginx:nginx /home/domain.com/public_html

Sau khi bạn phân quyền xong, sẽ khắc phục được những lỗi không thể ghi, không thể upload file như file ảnh, text hay các lỗi không thể update, thêm xóa plugin themes ….

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN