Thông tin Admin:

Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Oánh

Nơi sống: Thành phố Hải Phòng

eMail: im@oanh.win

Nếu các bạn muốn liên lạc với mình, vui lòng liên hệ theo eMail trên. Mình sẽ trả lời sớm nhất trong thời gian có thể.

Xin cảm ơn.