Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ folder khi truy cập trên trình duyệt bằng VPSSIM

Trong bài viết trước, mình có hướng dẫn bảo vệ foler wp-admin cho wordpress website. Nhưng với những code khác, folder admin không cụ thể vì vậy VPSSIM còn được tích hợp chức năng bảo vệ folder bất kỳ khi truy cập trên trình duyệt.  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng này. 

 

huong dan bao mat bao ve folder vpssim nginx vps server 3 - Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ folder khi truy cập trên trình duyệt bằng VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==>Bảo Mật Server & Website ==> Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Folder

Cách sử dụng chức năng  Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Folder

Sau khi đặt mật khẩu bảo vệ folder, khi truy cập vào folder này trên trình duyệt internet, sẽ có một bảng yêu cầu nhập username và mật khẩu. Nếu nhập chính xác thì bạn mới được truy cập folder đó.

Chúng ta có thể sử dụng chức năng này để bảo vệ một folder bất kỳ, cũng như folder admin của website.

Sau đây mình sẽ dùng chức năng này để bảo vệ folder admin cho anhbaoi.com 

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 7
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT mat khau truy cap vao folder cho website.
-------------------------------------------------------------------------
Step I: Nhap Website => Step II: Nhap Folder => Tao Username va Mat khau 
-------------------------------------------------------------------------
moi hoac su dung thong tin dang nhap mac dinh.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website [ENTER]: anhbaoi.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten folder ban muon dat mat khau truy cap: admin
=========================================================================
Lua chon mat khau khi truy cap admin
=========================================================================
1) Su Dung Username Va Mat Khau Mac Dinh
2) Dang Nhap Bang Username Va Mat Khau Moi
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhbaoicom
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau: anhdeptraivagalang
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ....

Trong quá trình cài đặt mật khẩu bảo vệ, bạn có thể lựa chọn sử dụng Username và mật khẩu mặc định hoặc là tạo mới. Như ví dụ mình chọn tạo mới.

Username và mật khẩu mặc định bạn có thể thay đổi bằng chức năng User & Password Mặc Định trong VPSSIM main menu.

Kết qủa:

=========================================================================
Dat mat khau bao ve folder admin cua anhbaoi.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap: 
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhbaoicom | Password: anhdeptraivagalang
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Bây giờ, nếu ta truy cập http://anhbaoi.com/admin thì sẽ có bảng yêu cầu nhập username và mật khẩu như hình dưới:

huong dan bao mat bao ve folder vpssim nginx vps server - Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ folder khi truy cập trên trình duyệt bằng VPSSIM

Nếu bạn nhập thông tin đăng nhập đúng thì được truy cập. Nhập sai sẽ bị “đá” ra ngoài:

huong dan bao mat bao ve folder vpssim nginx vps server 1 - Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ folder khi truy cập trên trình duyệt bằng VPSSIM

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN