Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS sử dụng VPSSIM

Thực ra đây không phải là wordpress hay themes hoặc plugin  không thể upgrade được lên phiên bản mới mà là bạn đã upgrade hoặc update thành công rồi nhưng hệ thống wordpress (hoặc code bạn sử dụng) đang chạy không biết. 

Nguyên nhân là do để VPS có hiệu suất tốt nhất nên VPSSIM thực hiện config cấu hình Zend Opcache chỉ đọc các file php được cache trên RAM.

Sau khi bạn upgrade wordpress hay các plugin và themes, các file php trên ổ cứng bị thay đổi nhưng trên RAM thì vẫn không có gì thay đổi. Vì vậy mọi thứ với blog wordpress đang chạy của bạn không có gì thay đổi.

Xem thêm: Cấu hình để Opcache chạy hiệu quả nhất trên VPS sử dụng VPSSIM
Vậy chúng ta phải làm gì để khắc phục lỗi này ? :D

Rất đơn giản bạn chỉ cần clear Opcache đi là được.

Cách thực hiện:
Bạn có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:

Dùng lệnh restart php-fpm

service php-fpm restart

Clear php cache bằng Opcache Control panel

Bạn truy cập vào http://ip_vps: port bí mật/ocp.php và làm như hình dưới:

huogn dan clear opcache - Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS sử dụng VPSSIM

Clear Opcache trong Quản Lý Zend Opcache

huong da clear zend opcache bangg vpssim

Như vậy là bạn đã khắc phục được lỗi rồi. Với tất cả các code khác cũng thực hiện tương tự nhé. :D

Xem thêm: Cài đặt Nginx, PHP-FPM, MariaDB và quản lý VPS dễ dàng, bảo mật với VPSSIM

Clear Cache bằng chức năng Clear All Cache

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache	   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 26
=========================================================================
LUA CHON LOAI CACHE BAN MUON CLEAR
=========================================================================
1) Zend Opcache
2) Memcached
3) Redis Cache
4) Tat Ca Cache
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN