Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Bật/Tắt Email Thông Báo Login”

Đây là một tính năng theo mình khá quan trọng vì liên quan tới vấn đề bảo mật VPS.  Mỗi khi có một tài khoản login SSH vào VPS, VPSSIM sẽ ngay lập tức  gửi email tới địa chỉ email mà bạn đã cài đặt. Với những VPS cài mới, tính năng này sẽ được tự động thiết lập và email sẽ được gửi tới email quản lý mà lúc cài đặt VPSSIM bạn đã nhập.

 

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Bật/Tắt Email Thông Báo Login"

Đường dẫn chức năng:  VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website  ==> Bật/Tắt Email Thông Báo Login

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 9
=========================================================================
1) Bat/Tat Thong Bao Login SSH Vao Server Qua Email
2) Thay Doi Email Nhan Thong Bao
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):

Hai chức năng chính:

Bật/Tắt Email Thông Báo Login SSH vào Server Qua Email

Sử dụng chức năng này để bật / tắt tính năng thông báo login qua email. Theo mình, bạn không nên tắt tính năng này. Với những VPS cài VPSSIM từ ngày trước, tính năng này chưa được tự động BẬT, bạn nên enable nó để an toàn hơn.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 9
=========================================================================
1) Bat/Tat Thong Bao Login SSH Vao Server Qua Email
2) Thay Doi Email Nhan Thong Bao
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT chuc nang gui thong bao qua email
-------------------------------------------------------------------------
moi khi co dang nhap SSH vao Server.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email [ENTER]: admin@vpssim.vn

Kết quả:

=========================================================================
Hoan thanh cau hinh gui email thong bao khi co dang nhap SSH vao Server
-------------------------------------------------------------------------
eMail nhan thong bao: admin@vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong thay email trong thu muc Inbox. Ban hay check thu muc SPAM 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 Thay Đổi Email Nhận Thông Báo

Dùng chức năng này nếu bạn muốn thay đổi email nhận thông báo.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 9
=========================================================================
1) Bat/Tat Thong Bao Login SSH Vao Server Qua Email
2) Thay Doi Email Nhan Thong Bao
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de thay doi email nhan thong bao login ssh
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai eMail nhan thong bao: admin@vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email moi [ENTER]: admin@vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay email nhan thong bao login ? [y/N]y

Kết quả:

=========================================================================
Thay dia chi email nhan thong bao login thanh cong! 
-------------------------------------------------------------------------
Dia chi eMail moi la: admin@vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong thay email trong thu muc Inbox. Ban hay check thu muc SPAM 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8.) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect		   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:,


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN