Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn khắc phục lỗi phân quyền server trên VPSSIM

Lỗi phân quyền server là gì ? Đó là lỗi khi bạn download code về thư mục gốc của website trên VPS nhưng không thực hiện phân quyền cho thư mục này, dẫn tới hiện tượng website có thể bị một trong những lỗi sau:

 •  Không thể nâng cấp , update được các Plugin, addon, themes
 • Không thể upload ảnh lên khi viết bài
 • Không thể cài đặt code và được thông báo lỗi chmod
 • Không thể cài đặt code do code không quyền edit file, tạo file mới trên VPS…
 • …..

Hướng dẫn khắc phục lỗi phân quyền server trên VPSSIM

Chúng ta sẽ khắc phục lỗi này bằng cách phân quyền lại cho thư mục gốc đó của website đó .  Nhưng với VPS sử dụng VPSSIM thì bạn có thể khắc phục lỗi trên rất đơn giản.

Chúng ta chỉ cần thực hiện theo cách sau:

VPSSIM menu ==> Thêm Website & Code  ==>  Fix Loi Chmod, Chown ==> Nhập tên website ==> Enter là xong.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8.) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Them Website + YourLS (URL Shortener)
11) Fix Loi Chmod, Chown
12) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
Ban bat buoc phai chay chuc nang nay sau khi upload code len server.
-------------------------------------------------------------------------
Chuc nang nay se set quyen ghi cho Nginx, PHP-FPM toi code da upload.
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong chay chuc nang nay, website co the bi loi:
-------------------------------------------------------------------------
Khong the ghi, khong the cai dat fix loi, khong the upload, hay cai dat 
-------------------------------------------------------------------------
plugins, themes. 
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.vn tren server
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM chuan bi thiet lap quyen ghi cho Nginx, PHP-FPM ...
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

 

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN