Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng Cài đặt SSL (PaidSSL) – SSL trả phí của VPSSIM

VPSSIM đã được mình update trở lại sau một thời gian ngừng update khá dài. Hiện tại, VPSSIM đã được mình update lên phiên bản 3.9.0, các chức năng cơ bản mà một người cần sử dụng khi cài đặt VPS cũng khá đầy đủ rồi. Vì vậy trong những lần update tới, có lẽ mình chỉ fix những lỗi nhỏ có thể gặp trong quá trình sử dụng VPSSIM mà user gặp phải.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Cài đặt SSL (PaidSSL) - SSL trả phí của VPSSIM

Hơn 1 năm trước, mình đã loại chức năng Cài Đặt SSL trả phí và thay thế bằng chức năng Cài đặt SSL Let’s Encrypt vì nghĩ rằng SSL miễn phí có thể thay thế hoàn toàn được SSL trả phí. Tuy nhiên, SSL trả phí có những ưu điểm riêng của nó, vì vậy vẫn còn rất nhiều người đăng ký sử dụng. Vì vậy, trong bản update lần này, mình có bổ xung thêm cho VPSSIM chức năng Cài Đặt SSL (PaidSSL).  Không thể cài đặt tự động hoàn toàn như cài đặt SSL của Let’s Encrypt được nhưng khi sử dụng chức năng mới này, VPSSIM cũng đã giúp bạn thực hiện 99% thao tác và config rồi. Bạn chỉ cần mua chứng chỉ, add vào config là được.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt PaidSSL cho website của bạn bằng chức năng Cài Đặt SSL (PaidSSL) của VPSSIM.

Đường dẫn chức năng

VPSSIM Menu => Cài Đặt SSL (PaidSSK)

huong dan cai dat paidssl bang vpssim - Hướng dẫn sử dụng chức năng Cài đặt SSL (PaidSSL) - SSL trả phí của VPSSIM

 

Tạo Domain Key, CSR File và Vhost

Để mua đươc SSL, ta cần sử dụng CSR file (Certificate Signing Request) vì vậy, ta sẽ dùng chức năng số 1 để tạo file này

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Setup Paid SSL (https) 
=========================================================================
 
1) Tao Domain Key, CSR File & Vhost 3) Kiem Tra SSL Cua Domain
2) Download Domain CSR
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
========================================================================= 
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.vn tren he thong.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se tao domain key, CSF file va vhost cho vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Sau khi nhập domain, VPSSIM sẽ tiến hình check và run. Chờ một lát ta sẽ được kết quả:

========================================================================= 
Domain key va CSR file da duoc tao cho vpssim.vn tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Su dung vpssim.vn.csr de dang ky SSL cua ben thu 3
-------------------------------------------------------------------------
Link download vpssim.vn.csr:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:xxxx/paidssl/vpssim.vn/vpssim.vn.csr
========================================================================= 
De hoan thanh cai dat SSL, ban can edit vhost cua vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
/etc/nginx/conf.d/vpssim.vn.conf 
-------------------------------------------------------------------------
nhu vhost VPSSIM tao tu dong:
-------------------------------------------------------------------------
/home/vpssim.vn/vpssim.vn.conf_HTTPS_PaidSSL
-------------------------------------------------------------------------
Huong Dan: /home/vpssim.vn/How-to-setup-PaidSSL.txt
========================================================================= 
Press [Enter] de quay tro lai VPSSIM ...

Theo bảng kết quả trên, ta sẽ sử dụng những dữ kiện:

1.  Nội dung file hostingaz.csr:

Link download file này: http://108.61.150.186:xxxx/paidssl/vpssim.vn/vpssim.vn.csr

Dùng một trình edit text mở file text, để mở file này, ta được một file có nội dung tương tự:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
IMUAYDFhajfhjdgfuabVBBCFGAJSHSAYSASJNkkksjadhastadhasjakasjasnc
sadsUNcyasdtoasjbjhasdgTTSjhsbadbkYUFuyasbdkannkasdgVVGCF<SDNMD
BgNVBAMMDGhvc3Rpbmdhei52bjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAKmlj8GpiM5I9kFYTDQUgUDCxQfg/k/wawI1WVAXsbAZL99ZNHe3p2SVnlfs
y9NnQuDwXCNP9gxISsix1G8fhqBMDfX/XVAFGAAiisdadjahsysadycvsgdafsty
9KYjmvuWr7Okt4nLSkVB6/yAfnQGeacby6CVNXAzUxWq6oq+x4NId6ek4tYznxRn
vhEJNkaix4bGaGG3zzvlGlmu3wMKIgXqOpJH7W0ZCTXPK8F2c2w7bOPX0CBGlVy5
HbgsydtauasaknjkncacaskdhyasidyaaKJJhsguyasHggFggVGFyTyHSHKhsdsg
uODd0+JyWQ5toO5lA5cFwInAhd0CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAc
WRdESRU/sZiHsn094Trc0BAtmZgERLfQzW/Lm998b6SbhxQHswNg6rIMGejv30HG
8E7/GmcqZrLMPm/+v0bMEfV8bytpRD7wMn5xgapzkyEU6mgl94XbpR+EQx8CVnEJ
LEivpBlx+SDJSD*UDBHBASHSGFSDvskdkasdhagdadasddaasdasds/VDtIVfvdc
GHwdok6MeTFgxn4e9N3DnYp2Z7splqjgXW5uCIH9DxcQI8PZLV1IcCq9azoRn/k0
VXGBayuanAFrthasdaLoasodhhasdgYhasdbabasfFfahgsvdhvareasddpldhgd
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Ta sẽ sử dụng nó để khai báo khi mua SSL từ bên thứ 3.

2. Vhost mẫu: /home/vpssim.vn/vpssim.vn.conf_HTTPS_PaidSSL

3. Hướng dẫn cài đặt (sơ sơ :) ) : /home/vpssim.vn/How-to-setup-PaidSSL.txt

Cài đặt SSL cho website sau khi đã mua chứng chỉ SSL

Sau khi mua chứng chỉ SSL thành công. Nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn một file zip. Ta giải nén file này sẽ được folder chứa 3 hay 4 file .crt. Sau đó thực hiện lần lượt các bước dưới:

1. Dùng trình edit text  mở tất cả các file này , copy nội dung tất cả các file vào một file khác như newfile.txt chẳng hạn.

Nếu trên Linux hoặc MacOS, ta có thể sử dụng command để copy nội dung tất cả các file .crt vào một file duy nhất:

cd ~/hostingaz_vn
cat *.crt > newfile.txt

2. Dùng command hoặc trình edit text để exit file /etc/nginx/paidssl/vpssim.vn.crt trên server của bạn.

3.  Xoá hết nội dung hiện tại trong /etc/nginx/paidssl/vpssim.vn/vpssim.vn.crt và thay bằng nội dung file newfile.txt ta tạo ra ở bước trên.

4. Edit file Vhost của vpssim.vn theo đường dẫn:  /etc/nginx/conf.d/vpssim.vn.conf

Thay bằng nội dung Vhost do VPSSIM tạo tự động: /home/vpssim.vn/vpssim.vn.conf_HTTPS_PaidSSL

File Vhost do VPSSIM tạo ra tự động sẽ lấy hết các config vhost hiện tại bạn đang sử dụng nên bạn có thể sử dụng luôn mà không cần edit lại.

Tuy nhiên, có thể xảy ra sai sót, bạn nên kiểm tra lại và edit lại theo ý bạn.

Sau khi thay nội dung xong, kiểm tra nginx, nếu okie ta khởi động lại nginx và truy cập website để test nhé :)

[root@mroanhdeptrai ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@mroanhdeptrai ~]# service nginx restart
Stopping nginx:                      [ OK ]
Starting nginx:                      [ OK ]

5. Lưu ý để biểu tượng SSL trên thanh địa chỉ màu xanh khi truy cập trang web của bạn thì bạn cần chỉnh các link trên site sang https:// .  Nếu website sử dụng wordpress code, bạn nên sử dụng thêm plugin Really Simple SSL.

Kiểm Tra SSL Của Domain

Để kiểm tra thời gian còn lại của chứng chỉ SSL, bạn có thê sử dụng chức năng Kiểm Tra SSL Của Domain  của VPSSIM.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Setup Paid SSL (https) 
=========================================================================
 
1) Tao Domain Key, CSR File & Vhost 3) Kiem Tra SSL Cua Domain
2) Download Domain CSR
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de kiem tra SSL status cho website cai dat SSL
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Check xong:

=========================================================================
SSL for HOSTINGAZ.VN:
-------------------------------------------------------------------------
Ngay Dang Ky: Oct 14 2016
Ngay Het Han: Oct 5 2019
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Setup Paid SSL (https) 
=========================================================================
 
1) Tao Domain Key, CSR File & Vhost 3) Kiem Tra SSL Cua Domain
2) Download Domain CSR
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Danh Sách Các Trang Cho Dùng Thử PaidSSL

Dưới đây là danh sách các trang cho ta dùng thử SSL trả phí từ 30 đến 90 ngày. Bạn có thể sử dụng để test trước khi mua SSL chính thức.

 1. https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php
 2.  https://www.instantssl.com/free-ssl-certificate.html
 3.  https://www.positivessl.com/free-ssl-certificate.php
 4. https://www.ssl.com/certificates/free/
 5. https://www.gogetssl.com/free-ssl-certificate/

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN