Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn download và clear log Nginx, MySQL, PHP bằng chức năng “Quản Lý Log File”

Trong VPSSIM có tích hợp chức năng “Quản Lý Log File” để Download và clear các log file sau của server: Nginx Log, MySQL Log, PHP-FPM Log, Secure Log và Exim log.

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về chức năng này.

Huong dan download va clear log Nginx MySQL PHP bang chuc nang 22Quan Ly Log File22 - Hướng dẫn download và clear log Nginx, MySQL, PHP bằng chức năng "Quản Lý Log File"

 

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Quản Lý Log File

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 0 | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 228K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Như trên: các bạn sẽ thấy trong phần status là dung lượng các file log trên server.

Download Nginx Log, PHP-FPM log, MySQL Log, Exim Log &  Secure Log

Chỉ cần chọn một phím chức năng, VPSSIM sẽ nén file log lại và show cho bạn link download:

Ví dụ download MySQL Log:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 0 | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 228K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 3
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
-------------------------------------------------------------------------
 adding: mysql.log (stored 0%)
 adding: mysql.log-20171221 (deflated 93%)
 adding: mysql-slow.log (stored 0%)

Kết quả:

========================================================================= 
Link download Mysql Log:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:888/server-log/mysql.log-713786ba.zip 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 0 | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 228K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Clear Nginx Log, PHP-FPM log, MySQL Log, Exim Log &  Secure Log

VPSSIM đã config tự động nén các file log lại để giảm dung lượng ổ cứng. Tuy nhiên nếu bạn muốn clear các file log này thủ công, bạn có thể dùng chức năng Clear All Logs

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 0 | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 228K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 6
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Kết quả:

========================================================================= 
Clear Tat Ca Logs Thanh Cong
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 0 | MySQL Log: 0 
=========================================================================
Secure Log: 4.0K | Exim Log: 4.0K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

 Xóa Link Download Các File Log

Sau khi download các file log về máy, bạn có thể xóa các file zip này trên server bằng chức năng Delete Download Link

Xem thêm:

No Related PostTạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN