zend opache blacklist Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM

Posted on: 13/04/2016 Last Updated: 02/12/2017 17 Comments
Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản lý Zend Opcache" của VPSSIM

Với  VPS có lượng RAM ít nhưng lại chạy nhiều website và bạn config RAM cho Zend Opcache không đủ để cache tất cả các file PHP thì Zend Opcache hoạt động không thực sự hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến những site có lượng truy cập lớn. Chính vì vậy, chúng ta cần chọn lọc những site có truy cập thấp và config để Zend Opcache không cache php của những website này, dành RAM cho những site truy cập nhiều. Tất nhiên, […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN