xóa website vps Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM update 2.2.7 – Thêm lựa chọn xóa database khi remove website khỏi VPS

Posted on: 11/04/2016 Last Updated: 28/08/2016 19 Comments
xoa website sau khi backup code va database thanh cong 300x130 - VPSSIM update 2.2.7 - Thêm lựa chọn xóa database khi remove website khỏi VPS

Để đơn giản hóa việc xóa website mà không cần thực hiện thêm thao tác xóa database, mình update VPSSIM lên 2.2.7, hỗ trợ lựa chọn thao tác xử lý database khi xóa website khỏi VPS. Chức năng mới này chỉ hỗ trợ wordpress website. Với các code khác, có thể mình sẽ tìm hiểu thêm và tích hợp vào VPSSIM trong tương lai. Cách sử dụng chức năng này rất đơn giản. Sau khi nhập tên website của bạn vào phần “Nhập tên website […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN