upgrade Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sửa lỗi không thể upgrade lại được Ubuntu 14.04 sau khi upgrade lỗi

Posted on: 10/05/2014 Last Updated: 10/05/2014 No comments
Hướng dẫn cập nhật nâng cấp Ubuntu Linux Mint và phần mềm lên phiên bản mới nhất 259x130 - Sửa lỗi không thể upgrade lại được Ubuntu 14.04 sau khi upgrade lỗi

Bạn đang tiến hành nâng cấp ubuntu từ phiên bản cũ hơn lên phiên bản 14.04 nhưng quá trình upgrade bị gặp lỗi và dừng lại. Bạn thử upgrade lại nhưng bị lỗi và không thể upgrade được nữa. Dưới đây là cách khắc phục Bạn vào Terminal và sử dụng các lệnh sau sudo fuser -vki /var/lib/dpkg/lock sau khi bạn thực hiện lệnh này, có thể máy bạn hỏi đồng ý hay không.bạn cứ chọn y nhé. Sau đó bạn tiến hành upgrade lại. […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN