subdomain Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Vấn đề tạo và Thêm subdomain vào VPS có sử dụng VPSSIM

Posted on: 06/08/2015 Last Updated: 02/12/2017 19 Comments
Vấn đề tạo và Thêm subdomain vào VPS có sử dụng VPSSIM

Trong bài viết trước mình có  Hướng dẫn trỏ subdomain tới bất kỳ folder nào trên VPS sử dụng VPSSIM , trong bài viết tiếp theo này mình sẽ nói rõ hơn về  vấn đề tạo và thêm subdomain vào VPS có sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN