sửa lỗi dual boot windows ubuntu Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Sửa lỗi Grub không thể khởi động máy tính khi cài lại Windows hoặc xóa Ubuntu

Posted on: 03/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 6 Comments
Sửa lỗi Grub không thể vào Ubuntu Linux Mint sau khi cài lại Windows 3 300x130 - Sửa lỗi Grub không thể khởi động máy tính khi cài lại Windows hoặc xóa Ubuntu

Bạn đang dùng máy tính có Linux Ubuntu (linux mint) và Windows cài đặt song song. Windows bạn bị lỗi và bạn cài đặt lại Windows, nhưng khi bạn cài đặt xong thì bạn không thể truy cập vào Ubuntu được  nữa. Lỗi trên là do file Grub đã được sửa lại trong khi cài đặt Windows.  Khi bạn cài đặt Windows, Windows giả định nó là hệ điều hành duy nhất trên máy tính – và nó sẽ không tìm kiếm phân vùng cài […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN