ssh port Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn đổi port SSH bằng chức năng “Thay Đổi Port SSH Number”

Posted on: 05/12/2017 Last Updated: 23/12/2017 6 Comments
Hướng dẫn đổi port SSH bằng chức năng "Thay Đổi Port SSH Number"

Để đảm bảo an toàn tăng bảo mật , tránh scan SSH port cho VPS, bạn nên đổi port SSH. Trong VPSSIM mình có tích hợp sẵn chức năng thay đổi ssh port number rồi. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng này để thay đổi ssh port cho VPS của mình.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN