server status Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Bash script đơn giản export VPS status sang html file để view trên trình duyệt

Posted on: 28/01/2015 Last Updated: 28/01/2015 No comments
vps status 300x130 - Bash script đơn giản export VPS status sang html file để view trên trình duyệt

Tình cờ mình tìm thấy một đoạn bash script rất đơn giản, chạy trên SSH và export VPS status vào một file html để bạn có thể xem ngay trên trình duyệt internet. Khi xem trên trình duyệt, bạn sẽ xem được nội dung tương tự như sau: Sau đây là cách thực hiện: Tạo file bash Bạn tạo một file tên là checkvps với  nội dung như dưới. Bạn có thể dùng nano, vim để tạo trực tiếp file trên VPS hoặc tạo trên […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN