rslsync Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản Lý Resilio Sync”

Posted on: 24/11/2017 Last Updated: 02/12/2017 No comments
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản Lý Resilio Sync”

Resilio Sync (RSLsync) là một phần mềm giúp ta đồng bộ dữ liệu theo giao thức peer-to-peer (P2P) tức là đồng bộ giữ liệu trực tiếp giữa các thiết với nhau theo thời gian thực mà không qua trung gian thứ ba nào. Trên VPS có cài đặt Resilio Sync, chúng ta có thể sao lưu giữ liệu rất nhanh chóng và dễ dàng.  Do sử dụng giao tiếp P2P – giao tiếp ngang hàng, nên nếu có sự thay đổi về tệp tin trên […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN