review vps Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Đánh giá hiệu suất (benchmark) VPS RAM 768 MB – 1 CPU VULTR

Posted on: 22/04/2014 Last Updated: 22/05/2014 No comments
Đánh giá hiệu suất (benchmark) VPS RAM 768 - 1 CPU VULTR

Đánh giá và thông số cơ bản VPS VULTR gói 768 MB và 1 CPU với giá 5 USD 1 tháng. VPS có location đặt ở Newyork nên tốc độ tải từ các data á châu hơi chậm một chút. Nếu bạn chọn location ở chấu Á như Japan chẳng hạn, tốc độ download từ singapore sẽ nhanh hơn nhiều.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN