remote destop ubuntu Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

Posted on: 26/04/2014 Last Updated: 26/04/2014 3 Comments
Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu 300x130 - Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

VNC viết tắt của Virtual Network Computing, Có thể hiểu là một dịch vụ giúp ta có thẻ kết nối và điều khiển một máy tính hay một VPS, server cài hệ điều hành linux từ xa. Dịch vụ này tương tự như dịch vụ Remote Desktop trên Windows. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều khiển VPS chạy ubuntu ( ubuntu 14.04, ubuntu 12.04 hoặc ubuntu 10.04) trên Windows. Tức là VPS cài Ubuntu và máy tính của bạn chạy windows. Nếu máy […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN