RAM Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Command tìm lượng RAM hệ thống sử dụng trên Linux (Unix)

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments
swap 300x130 - Command tìm lượng RAM hệ thống sử dụng trên Linux (Unix)

Ngoài lệnh free -m để kiểm tra dung lượng RAM  trống  trên hệ thống, ta có thể sử dụng một trong những lệnh dưới đây để kiểm tra lượng RAM mà hệ thống cũng như  tổng lượng RAM mà các process của từng service sử dụng.

Tìm hiểu về bộ nhớ RAM trên OpenVZ VPS

Posted on: 31/05/2014 Last Updated: 31/05/2014 No comments
Tìm hiểu về bộ nhớ RAM trên OpenVZ VPS

Trên VPS sử dụng công nghệ OpenVZ có hai loại RAM, là Guaranteed RAM và Burstable RAM hay vSwap. 1. Guaranteed RAM là ra của server, ram này được cấp cấp cố định cho VPS. VPS có thể sử dụng toàn bộ lượng RAM này bất cứ lúc nào. 2. Burstable RAM hay vSwap. a.) Burstable RAM (với kernels trước 2.6.18). Đây là lượng RAM chia sẻ ,VPS của bạn và các VPS khác cùng server sẽ sử dụng chung. Bình thường nếu các VPS […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN