openSUSE Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Gia đình nhà RPM , Fedora , openSUSE , CentOS: Bạn chọn ai ?

Posted on: 24/08/2014 Last Updated: 24/08/2014 6 Comments
gia dinh linux chim canh cut linux  300x130 - Gia đình nhà RPM , Fedora , openSUSE , CentOS: Bạn chọn ai ?

Fedora , openSUSE , CentOS thuộc họ hàng nhà linux , là những Linux distros trong số hàng trăm các bản phân phối linux có trên thị truờng hiện nay , và là 3 cái tên trên đuợc nhắc đến nhiều nhất trong “gia đình nhà RPM” . Gọi là gia đình nhà RPM vì cả 3 đều sử dụng gói cài đặt có đuổi là .rpm , cũng giống như “Gia đình nhà DEB” gồm debian , ubuntu , linux mint sử dụng gói […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN