Mysql Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn khôi phục InnoDB MYSQL từ ibdata và .FRM

Posted on: 06/05/2014 Last Updated: 06/05/2014 No comments
Huong dan sua chua loi database msql 275x130 - Hướng dẫn khôi phục InnoDB MYSQL từ ibdata và .FRM

Hướng dẫn này giúp bạn làm thế nào để khôi phục lại các bảng MySQL khi tất cả hay một số các bảng bị mất, hoặc khi MySQL không tải dữ liệu bảng. Một trong những lý do cho điều này xảy ra là khi bảng dữ liệu bị hỏng. Trong trường hợp cụ thể này, khi bạn kết nối với các máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL, bạn không thể nhìn thấy một thêm bảng, như họ đang mất tích. Trong trường hợp […]

Hướng dẫn LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS sử dụng CentOS 6

Posted on: 06/05/2014 Last Updated: 11/08/2014 5 Comments
Hướng dẫn cài đặt LAMP Linux Apache MySQL PHP trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 174 - Hướng dẫn LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS  sử dụng CentOS 6

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn quản lý VPS và cài đặt cho VPS : NGINX, MariaDB, FPM-CGI trong hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Servertut Script để quản lý VPS Linux Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) cho VPS sử dụng Centos 6. Đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho mình một VPS.  Nếu bạn chưa có VPS, bạn có thể sử dụng VPS Digitalocean , tham khảo […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN