mật khẩu root Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Posted on: 03/05/2014 Last Updated: 03/05/2014 No comments
Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Bình thường khi cài đặt linux (Ubuntu, LiLux mint, Debian…. ) cho máy tính của mình, chúng ta chỉr cài đặt mật khẩu cho user chúng ta cần dùng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải sử dụng tài khoản root để có quyền cao nhất như cài đặt XAMMP chẳng hạn. Việc tạo hay thay đổi mật khẩu (password)  cho tài khoản root rất đơn giản. Bạn chỉ cần bật terminal lên (Ctrl + Alt + T) và copy lệnh sau:   sudo passwd […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN