Linux firewall Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Các câu lệnh thường sử dụng nhất về IPtable Rules

Posted on: 06/05/2014 Last Updated: 06/05/2014 No comments
Các câu lệnh thường sử dụng nhất về IPtable Rules 240x130 - Các câu lệnh thường sử dụng nhất về IPtable Rules

1. Xóa các iptable rules hiện tại: Trước khi thiết lập các Rules mới, ta sẽ xóa hết các rules hiện tại và mặc định. Để làm điều này ta sử dụng lệnh sau: iptables -F (hoặc) iptables –flush 2. Chặn truy cập từ một địa chỉ IP đặc biệt Đây là câu lệnh rất căn bản giúp bạn chặn (block) một địa chỉ IP xác định, không cho IP đó gửi hoặc nhận bất kỳ một gói dữ liệu nào tới VPS hoặc Server. […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN