LAMP Server Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) với PHP 5.5 trên VPS Ubuntu

Posted on: 02/07/2014 Last Updated: 02/07/2014 2 Comments
Cai dat LAMP apcahe php mysql linux trong 1 lenh duy nhat 91 300x130 - Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) với PHP 5.5 trên VPS Ubuntu

Trong bài viết trước mình có trình bày về cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS/Server Ubuntu bằng một lệnh duy nhất bằng cách sử dụng gói lệnh Tasksel. Nhưng khi sử dụng Tasksel ta được LAMP Server với PHP phiên bản 5.3. Cách dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt LAMP server với PHP phiên bản 5.5 . Cài đặt php 5.5 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y python-software-properties $ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5 $ sudo apt-get update $ […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN