không vào VPS qua SSH Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn xử lý lỗi không truy cập được SSH, SFTP vào VPS sau khi thay đổi port SSH.

Posted on: 19/05/2014 Last Updated: 19/05/2014 6 Comments
Hướng dẫn xử lý và cách tránh lỗi không truy cập được SSH vào VPS sau khi thay đổi port SSH mặc định 300x130 - Hướng dẫn xử lý lỗi không truy cập được SSH, SFTP vào VPS sau khi thay đổi port SSH.

Trong bài viết trước, bàn về vấn đề bảo mật cho VPS, mình có nói đến cách thay đổi port SSH mặc định là 22 thành cổng khác trên VPS để tránh hacker scan port và hack VPS. Tuy nhiên, sau khi thay đổi port SSH và restart lại dịch vụ SSH trên VPS có thể bạn sẽ không thể truy cập vào SSH được nữa. Nguyên nhân là do khi thay đổi cổng cho SSH, bạn không khai báo cổng này trong firewall để […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN