Ioncube Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng “Install / Remove Ioncube”

Posted on: 05/12/2017 Last Updated: 21/12/2017 No comments
huong dan cai dat va remove iconcube 300x130 - Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng "Install / Remove Ioncube"

Ioncube Loader không được cài đặt mặc định khi cài VPSSIM vì vậy nếu có nhu cầu sử dụng nó, bạn phải tự cài đặt thêm. Trong VPSSIM mình có tích hợp sẵn chức năng “Cài đặt và Remove Ioncube” để bạn có thể cài đặt hoặc remove Ioncube một cách rất dễ dàng.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN