hướng dẫn sử dụng ubuntu 14.04 Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn làm phần mềm tự chạy khi bật máy trong Ubuntu

Posted on: 14/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments
Hướng dẫn làm chương trình tự chạy khi bật máy trong Ubuntu

Bạn cài đặt phần mềm hay ứng dụng vào ubuntu 14.04 qua Terminal,một số chương trình tự có tính năng khởi động cùng ubuntu. Nhưng một số chương trình lại không có chức năng như vậy, nó đòi hỏi bạn phải bật lên qua dòng lệnh hoặc vào Dash. Một số chương trình bạn cài qua dòng lệnh lại không có biểu tượng trong Dash, như vậy mỗi khi khởi động bạn phải vào Terminal bật nó lên, rất phiền phức phải không nào? Với […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN