hướng dẫn crontab Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

Posted on: 02/06/2014 Last Updated: 01/10/2014 8 Comments
Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

Một người quản trị mạng linux thường biết rõ tầm quan trọng của việc tạo những task để nó chạy tự động trên server. Bằng cách sử dụng các lệnh trong Linux Cron ta có thể tạo những task chạy vào những giờ cụ thể đặt trước, như vào giờ nào trong ngày, vào giờ nào trong ngày vào thứ mấy trong tuần…. Trong bài viết này, chúng ta cùng bàn về 13 ví dụ về Crontab để thiết lập thời gian cho VPS/server thực […]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 01/10/2014 No comments
Huong dan cai dat va su dung crontab tren vps server ubuntu c  259x130 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

1. Crontab là gì? Cron là một tiện ích cho phép các tác vụ (tasks) tự động chạy nền trên hệ thống theo định kỳ bằng cách sử dụng các cron daemon. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng trong nó các bảng biểu (schedule) cần chạy cũng như thời gian chạy của nó. Nó tương tự như Task Scheduler của Windows. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gán các chương trình cần thực thi tới file crontab của hệ thống […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN