hướng dẫn cài đặt virtual min Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Posted on: 21/05/2014 Last Updated: 21/05/2014 No comments
Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS CentosMình luôn khuyến khích sử dụng Servertut hoặc Centminmod để cài đặt làm controlpanel cho VPS để không bị ảnh hưởng tới hiệu suất VPS. Nhưng nhược điểm của 2 cái này đó là bạn không thể tạo ra các gói host con để chia sẻ dùng chung. Bạn có thể sử dụng Cpanel hoặc DA nhưng nó lại mất phí bản quyền hàng tháng. Vì vậy, hôm này mình hướng dẫn các bạn cài đặt VPS Control […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN