Hướng dẫn ubuntu 14.04 Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tắt chức năng gợi ý sản phẩm Amazon trong Dash Search Ubutu 14.04 LTS

Posted on: 05/05/2014 Last Updated: 05/05/2014 No comments
Hướng dẫn tắt chức năng gợi ý sản phẩm Amazon trong Dash Search Ubutu 14.04 LTS - Hướng dẫn tắt chức năng gợi ý sản phẩm Amazon trong Dash Search Ubutu 14.04 LTS

Bình thường nếu máy tính bạn kết nối mạng internet, khi sử dụng chức năng tìm kiếm trong Dash, bạn sẽ có thêm gợi ý về kết quả của Amazon. Chức năng này rất tiện nếu chúng ta thường xuyên mua hàng trên amazon.  Để tiện lợi chúng ta cũng ky sinh một phần hiệu năng của máy tính do một phần sức mạnh máy tính dùng để xử lý  kết nối với amazon.com và làm chậm hiển thị kết quả tìm kiếm do phải […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN