http 2 Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM update 2.2.2 – Hỗ trợ HTTP/2 thay cho SPDY tăng tốc hơn nữa cho website

Posted on: 28/03/2016 Last Updated: 28/08/2016 34 Comments
vpssim ho tro cai dat https2 tang toc website 350x200 1 300x130 - VPSSIM update 2.2.2 - Hỗ trợ HTTP/2 thay cho SPDY tăng tốc hơn nữa cho website

Từ phiên bản 1.9.5, Nginx bắt đầu hỗ trợ HTTP/2 , đây là giao thức kết nối nhanh hơn SPDY khá nhiều. VPSSIM từ phiên bản 2.2.1 về trước, Nginx được cài đặt phiên bản 1.9.2 nên chỉ có thể hỗ trợ SPDY. Vì vậy, hôm nay mình nâng cấp VPSSIM lên 2.2.2  hỗ trợ HTTP/2, tăng tốc cho các website trên VPS. 

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN