fpt account Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP, Config Quota HDD & Max Files cho FTP account trên VPSSIM

Posted on: 26/11/2017 Last Updated: 03/12/2017 2 Comments
huong dan su dung chuc nang quan ly ftp account vpssim 300x130 - Hướng dẫn tạo tài khoản FTP, Config Quota HDD & Max Files cho FTP account trên VPSSIM

Từ phiên bản 3.9.2.9, mình có thêm chức năng Setting Quota HDD & Max Files cho VPSSIM. Với chức năng mới này, chúng ta có thể đặt giới hạn dung lượng upload và số lượng file tối đa mà một tài khoản FTP có thể upload lên VPS.  Nếu cho người khác sử dụng chung VPS , bạn không còn lo lắng sẽ bị những user này upload quá nhiều nữa mà họ chỉ được upload theo sự cho phép của chúng ta mà thôi.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN