File manager Nemo Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Nemo và đặt File Manager mặc định là Nemo trên Ubuntu 14.04

Posted on: 14/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments
Hướng dẫn cài đặt Nemo và đặt File Manager mặc định là Nemo trên Ubuntu 14.041 261x130 - Hướng dẫn cài đặt Nemo và đặt File Manager mặc định là Nemo trên Ubuntu 14.04

Nemo  là trình duyệt quản lý  file ( file manager) mặc định trên linux mint. Đây cũng là một biến thể của Nautilus trong Gnome của Ubuntu. Nemo đã được các nhà phát triển của Linux Mint tùy biến lại và thêm nhiều tiện ích thiết thực cho người dùng. Cá nhân mình chỉ sử dụng Nemo vì mình hay truy cập vào các tệp tin Root, điều mà Nautilus không thể làm được ở chế độ người dùng bình thường nhằm tăng tính bảo […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN