email Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Bật/Tắt Email Thông Báo Login”

Posted on: 22/11/2017 Last Updated: 20/12/2017 4 Comments
Hướng dẫn sử dụng chức năng "Bật/Tắt Email Thông Báo Login"

Đây là một tính năng theo mình khá quan trọng vì liên quan tới vấn đề bảo mật VPS.  Mỗi khi có một tài khoản login SSH vào VPS, VPSSIM sẽ ngay lập tức  gửi email tới địa chỉ email mà bạn đã cài đặt. Với những VPS cài mới, tính năng này sẽ được tự động thiết lập và email sẽ được gửi tới email quản lý mà lúc cài đặt VPSSIM bạn đã nhập.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN