dropbox Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tự động backup dữ liệu VPS lên Dropbox

Posted on: 22/08/2014 Last Updated: 04/06/2016 59 Comments
tu dong backup vps toi dropbox 300x130 - Hướng dẫn tự động backup dữ liệu VPS lên Dropbox

Trong bài viết trước mình có giới thiệu cách Hướng dẫn tự động backup code và database sang một server/VPS khác. Cách đó thực hiện rất tốt nhưng nếu bạn không muốn bỏ tiền ra mua một VPS để backup thì bạn có thể tận dụng tài khoản Dropbox để backup dữ liệu cho VPS của mình. Dữ liệu ở đây bao gồm cả code và database .

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN