destop linux Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Danh sách 8 môi trường đồ họa Destop linux phổ biến để bạn lựa chọn

Posted on: 02/05/2014 Last Updated: 02/05/2014 No comments
Danh sách 8 môi trường đồ họa Destop linux phổ biến để bạn lựa chọn

Linux bao gồm rất nhiều Distro và mỗi một distro lại có một môi trường destop khác nhau và không có một môi trường Desktop nào được coi là chính thức cho Linux. Điểm khác biệt giữa windows và linux là bạn có thể thay đổi môi trường Đétop theo sỏ thích của mình. Vâng, rất đơn giản chỉ với một vài dòng lệnh. Bạn có thể cài đặt một trong những môi trường này sau khi cài đặt bản phân phối Linux của mình […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN