delete log file Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM update 2.4.7 – Thêm chức năng “Quản Lý File Log” và cách sử dụng

Posted on: 06/05/2016 Last Updated: 28/08/2016 10 Comments
huong dan clear log file php fpm tren vps vpssim 2 300x130 - VPSSIM update 2.4.7 - Thêm chức năng "Quản Lý File Log" và cách sử dụng

Trong lần update này, mình chuyển phần “Download Log File” của VPSSIM thành  “Quản Lý File Log” với các chức năng: Xem dung lượng các file log (Nginx log, MySQL log, PHP-FPM log,Secure log) trên status bar Download log file: Download log file về máy tính Clear Log File: Reset file log về 0 KB Xóa link Download Log File: Xóa file zip của các fle log bạn muốn tải về. Cách sử dụng 1. Xem dung lượng các file Log Trên status bar mình […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN