cron Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Enable / Disable cron cho từng user

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments
cronjob 300x130 - Enable / Disable cron cho từng user

Nếu bạn tạo nhiều user trên VPS, nếu bạn có quyền root, bạn có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa cronjob của từng user rất đơn giản bằng cách sau: Tạo chế độ mặc định disable cronjob cho tất cả user ngoài root. Rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo  trong  /etc  1 file có tên cron.allow  là được. Cho phép user nào được phép chạy crontab Bạn chỉ cần điền user name cho phép chạy crontab vào /etc/cron.allow. Như trên đã nói, nếu […]

Thêm và xóa Crontab trong Cronjob bằng command

Posted on: 10/10/2014 Last Updated: 10/10/2014 No comments
huong dan command cronjob crontab vps 300x130 - Thêm và xóa Crontab trong Cronjob bằng command

Thông thường chúng ta thêm và xóa crontab trong cronjob bằng lệnh crontab -e, cách thực hiện khá phức tạp. Vì vậy hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách thêm và xóa crontab bằng lệnh rất đơn giản.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 01/10/2014 No comments
Huong dan cai dat va su dung crontab tren vps server ubuntu c  259x130 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

1. Crontab là gì? Cron là một tiện ích cho phép các tác vụ (tasks) tự động chạy nền trên hệ thống theo định kỳ bằng cách sử dụng các cron daemon. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng trong nó các bảng biểu (schedule) cần chạy cũng như thời gian chạy của nó. Nó tương tự như Task Scheduler của Windows. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gán các chương trình cần thực thi tới file crontab của hệ thống […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN