conky Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình conky trên Ubuntu 14.04

Posted on: 08/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments
Huong dan tao cai dat conky tren ubuntu 14.04 242x130 - Hướng dẫn cài đặt và cấu hình conky trên Ubuntu 14.04

Conky là một tiện ích giống như Widget trên Android, conky giúp ta tạo một bẳng trên Destop hiện các thông tin về hệ thống như Lượng CPU đang sử dụng, lượng RAM free, Swap free, thời gian sử dụng máy uptime, tốc độ mạng, dung lượng đã up và download của máy tính….

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN